آرشیو آموزش
آخرین اخبار
آرشیو آموزش
مهندسین مشاور خشت آزما افتخار دارد با تشکیل کلاسهای آموزش استانداردهای مربوط به حیطه ساخت و ساز، ضمن بالابردن آگاهی مدیران پروژه، جهت ارتقا علمی و فنی مسئولین آزمایشگاه قدم موثری بردارد و تلاش برای سکونت در پناه سقفی ایمن را در مسیری رو به رشد هدایت نماید. امید است با همکاری مراجع مسئول این مهم به نتیجه رسد.