سوابق اجرایی
آخرین اخبار
پروژه: زعفرانیه B-92-08-160

B-92-08-160:

مالک: آقای جهانیان

- طبق مبحث 9 مقررات ملی ساختمان به ازای هر 30 متر مکعب بتن مصرفی، یک سری نمونه اجباری است.

- هر سری نمونه شامل تهیه 4 قالب مکعبی می باشد که یک قالب 7 روزه، 2 قالب 28 روزه و یک قالب 42روزه یا 90 روزه شکسته می شود.

محل پروژه: ولیعصر -زعفرانیه - خ شهید فلاحی - خ بهار - پ9